Nyheter fra Styret!

Nyhetsbrev:
Har du noe å bidra med til denne nettsiden?
Send til oss på epost

Melde deg inn i ACC Målselv?
Send oss ei melding

Se aktivitetskalender

Amcarklubber

Slideshow

Referat årsmøte for 2022

 

Årsmøte ACC Målselv

08.01.2023

Sørreisa Hotell

Oppmøte:14 medlemmer

 

Saker:

1. Godkjenning av innkalling  og saksliste >godkjent

2. Valg av møteleder og referent

 • Møteleder: Geir Larsen
 • Referent Ragnhild Lund

3. Valg av 2 til underskrift av protokoll

 • Per Ivar Lyshaug
 • Aud Gåre Pedersen

4. Regnskap 2022

 • Godkjent under forutsetning av revisors godkjennelse

5. Årsmelding

årsmelding 2022

 • Godkjent

6. Innkomne saker:

 • Økning av medlemskontingent:  300,- pr. medlem + 300,- for ektefelle/samboer/partner , +150,- pr. barn, men slik at ingen familie samlet betaler mer enn           750,- . Altså, familiemedlemskap økes fra 500,- til 750,-
 • Gjelder fra 2023.

7. Valg av styre:

De som var på valg: President, sekretær, 1.styremedlem, 1. vara, ett valgkomitemedlem

Nytt fullstendig styre ble som følger :

 • President : Ingvild Anita Gundersen
 • Visepresident: Per Ivar Lyshaug
 • Sekretær: Gunn-Alice Sandeggen
 • 1.styremedlem : Bjørn Oddvar Pedersen
 • 2.styremedlem: Siv-Bente Paulsen
 • 1.vara:  Gudrun Falch
 • 2.vara: Ingar Brandhaug
 • Valgkomite: Stian Edvartsen og Aud Gåre Pedersen.

 

Møtet slutt 15.45.

Takk til det gamle styret for godt arbeid det siste året, og det nye styret ønskes lykke til. Vi sees på veien, og på treff utover året :)

 

Etter årsmøtet serverte Joar på hotellet pizza og brus :)

Treffprogram

Treffprogram Vet du om noe treff som bør komme på lista for 2023? meld inn til oss så skal vi få det ut her..

Facebook-profil

Count per Day

 • 37Visninger i dag: