Nyheter fra Styret!

Nyhetsbrev:
Har du noe å bidra med til denne nettsiden?
Send til oss på epost

Melde deg inn i ACC Målselv?
Send oss ei melding

Se aktivitetskalender

Amcarklubber

Slideshow

Kaffetreff

Husk kaffetreff på O’Learys lørdag 4.mars kl.14 :)

 

Viktig info til nye og gamle medlemmer!

 

Manglende kontaktinfo medlemmer.

Hvis noen ser at de ikke får melding eller mail fra oss, kan det hende dere er falt ut av lista, kanskje p.g.a manglende medlemskontingent, eller ikke oppdatert kontaktinfo (nytt nr./ny mail).  Send oss en mail eller ei melding (tlf.48174656) så får vi ordnet opp i det.

Mvh Gunn-Alice, sekretær

Kaffetreff på O’Learys

 

Husk kaffetreff på O’Learys fra kl.14 på lørdag 4.2. :)

 

 

 

 

 

 

Referat årsmøte for 2022

 

Årsmøte ACC Målselv

08.01.2023

Sørreisa Hotell

Oppmøte:14 medlemmer

 

Saker:

1. Godkjenning av innkalling  og saksliste >godkjent

2. Valg av møteleder og referent

 • Møteleder: Geir Larsen
 • Referent Ragnhild Lund

3. Valg av 2 til underskrift av protokoll

 • Per Ivar Lyshaug
 • Aud Gåre Pedersen

4. Regnskap 2022

 • Godkjent under forutsetning av revisors godkjennelse

5. Årsmelding

årsmelding 2022

 • Godkjent

6. Innkomne saker:

 • Økning av medlemskontingent:  300,- pr. medlem + 300,- for ektefelle/samboer/partner , +150,- pr. barn, men slik at ingen familie samlet betaler mer enn           750,- . Altså, familiemedlemskap økes fra 500,- til 750,-
 • Gjelder fra 2023.

7. Valg av styre:

De som var på valg: President, sekretær, 1.styremedlem, 1. vara, ett valgkomitemedlem

Nytt fullstendig styre ble som følger :

 • President : Ingvild Anita Gundersen
 • Visepresident: Per Ivar Lyshaug
 • Sekretær: Gunn-Alice Sandeggen
 • 1.styremedlem : Bjørn Oddvar Pedersen
 • 2.styremedlem: Siv-Bente Paulsen
 • 1.vara:  Gudrun Falch
 • 2.vara: Ingar Brandhaug
 • Valgkomite: Stian Edvartsen og Aud Gåre Pedersen.

 

Møtet slutt 15.45.

Takk til det gamle styret for godt arbeid det siste året, og det nye styret ønskes lykke til. Vi sees på veien, og på treff utover året :)

 

Etter årsmøtet serverte Joar på hotellet pizza og brus :)

ÅRSMØTE ACC MÅLSELV SØNDAG 8. JANUAR KL 1500, SØRREISA HOTELL.

Dette er en forhåndsmelding angående årsmøte i ACC MÅLSELV som avvikles SØNDAG 8. JANUAR kl 1500 på Sørreisa hotell.
Det blir vanlige årsmøtesaker.
Om det er medlemmer som ønsker å melde sak inn til styret så må dette skje innen 26. desember.
Mvh Ragnhild, sekretær, ACC MÅLSELV.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 13. NOVEMBER, SØRREISA HOTELL

Tilstede: 14 medlemmer

 

Julebord

Julebord 26/11-22, Fjellkysten. Vi møtes i foajèen kl 1700, velkomstdrink kl 1930 og julebord kl 2000.

Egenandel kr 500,- pr medlem betales inn til konto 4705 04 02750 eller vipps 766710 innen 16/11. Husk å merke betaling med navn

Frist for endelig bestilling av rom/ julebord er ca 10 dager før.

Fullstendig informasjon er sendt ut til de som har meldt seg på.

 

Evaluering av våre arrangement

Vårmønstring – bra oppmøte, kun for amerikanske biler

Motordag – bra oppmøte, hotellet stod for *servering*

End of season – Finnsnes, dårlig oppmøte av medlemmer i forkant av arrangementet selv om det kom flere etter hvert, noen medlemmer gjør mer enn andre, skjevfordeling av arbeidsbyrde,

Innspill fra Hugo – få pop-up-telt fra han som er brukt en gang – avklares nærmere i styret.

Frivillige turer til Tømmerelv – fungert bra, men vi bør klare å holde fartsgrensen!

Kaffe-treff, kl 1400 første lørdag hver mnd på O Learys, Bardufoss, 7 fremmøtte i oktober og 5 i november.

Bra oppmøte av medlemmer på Nord-Norgetreffet i Ballangen

I fbm markedsføring vil vi prøve å få tak i ulikt materiell som kan selges på bl a vårmønstring

 

Arrangement 2023

Vårmønstring og end of season – satse kun på amerikanske biler

Motordag i Sørreisa, hotellet har servering, åpent for alt av motor, annonsere det bredere, 2. søndag i juni, 110623

4. juli-arrangement, møter Tromsø amcar på Tømmerelv

Vårmønstring 200523

End of season 160923

 

Årsmøte 080123 kl 1500 på Sørreisa hotell.

Avholdes selv om regnskapet ikke er ferdig revidert. Årsmøtet avholdes med forbehold om godkjent og revidert regnskap. Dersom det kreves avholdes det medlemsmøte etter at regnskapet er revidert.

Det blir gitt informasjon til valgkomitèen ang hvem som er på valg (president, sekretær, styremedlem, vara og en til valgkomitèen)

Medlemmene informeres om årsmøte via sms, hjemmeside og facebook.

 

Ingvild orienterer fra Nord-Norsk fellesforum

Ingvild og Åsmund representerte klubben på møte i Tromsø.

Narvik Amcar arrangerte treff i Ballangen, alt av matsalg var satt ut til Ballangen camping. Klubben var meget godt fornøyd med arrangementet.

Treff i framtiden

- dagstreff

- bytreff, der alt skjer inne i en by

 

Nord-Norgetreff i 2023 blir på Stokmarknes (18-20/8-23)

Nord-Norsk fellesforum 2023 blir i Bodø, arr både på teams og fysisk

Tromsø ønsker å ha Nord-Norgetreff i 2024

ACC MÅLSELV ønsker å ha Nord-Norgetreff i 2025

Harstad am car arr lørdagskafè, på klubbhuset i Kilbotn

Uformelle treff og møter

Dommerkurs i forbindelse med bedømming av biler på Nord-Norgetreff? Tromsø sjekker om det er mulig å få dommerkurs her i området

 

Ingvild/Hugo orienterer fra Oslo Motorshow

En del av våre medlemmer var der, totalt var det 53000 besøkende

 

Hugo orienterer fra Amcar

Arrangeres i april mnd hvert år.

Am car ivent – arrangerer turer

Turer ligger ute på amcar.no, 6 ulike turer, 2023

 

 

STYREMØTE 081122

Medlemsmøte søndag 13. november kl 1500.

Les resten av artikkelen »

LØRDAGSTREFF UTOVER HØSTEN OG VINTEREN

I styremøte har vi blitt enig om å prøve å få til kafè-treff gjennom vinteren. Vi møtes på O’learys, Andselv, kl 1400 første lørdag i måneden.
Dvs:
Førstkommende lørdag 01. oktober
Deretter bli det følgende datoer:
05. november
03. desember
07. januar
04. februar
04. mars
01. april

La oss møtes for kaffe og bilprat mens vi venter på ny sesong

Styremøte 010922

Les resten av artikkelen »

Treffprogram

Treffprogram Vet du om noe treff som bør komme på lista for 2021? meld inn til oss så skal vi få det ut her..

Facebook-profil

Count per Day

 • 75Visninger i dag: