Nyheter fra Styret!

Nyhetsbrev:
Har du noe å bidra med til denne nettsiden?
Send til oss på epost

Melde deg inn i ACC Målselv?
Send oss ei melding

Se aktivitetskalender

Amcarklubber

Slideshow

Referat fra årsmøte ACC Målselv 270222

23 medlemmer møtte til årsmøtet.

Saker:

- Godkjenning av innkalling – godkjent

 

-Valg av møteleder og referent

Ingar Brandhaug – møteleder

Ragnhild Lund – referent

Godkjent

-Valg av 2 til å underskrive protokollen

Marita Johnsen og Åsmund Iversen

Godkjent

-Regnskap 2020 og 2021 lagt frem av kasserer Bjørn Taraldsen – godkjent


-Årsmelding 2020-2021

Årsmøtet 2020 ble avholdt 1. mars 2020.

Følgende ble da valgt inn i styret:

President Marita Johnsen (til april 2020)

President Ingar Brandhaug (fra april 2020 til d.d.)

Nestleder Evald Pettersen

Sekretær Ragnhild Lund

Kasserer Bjørn Taraldsen

1. styremedlem Siv Bente Paulsen

2. styremedlem Bjørn Pedersen

1. vara Bjørnar Prytz

2. vara Gudrun Falch

Valgkomité: Gunnar Iversen og Gunn-Alice Sandeggen

 

12. mars 2020 ble landet nedstengt på grunn av korona og aktiviteten i klubben ble veldig redusert.

Styremøtene har vært avholdt digitalt og det har vært et medlemsmøte (Istindportalen 21. november 2021)

Klubben har pr 010222 ca 84 medlemmer.

Aktiviteter som klubbens medlemmer har deltatt på, 2020-2021:

17.mai-kortesje

Premiere på Børning 3

VAN-treff i Harstad

4.juli-cruising Setermoen

Arctic Race, Sykkel

Fredagstreff på Botnhågen

Uoffisielt treff i Ballangen

Treff Vadsø

Uoffesiell treff Lyksele, motrovekan.

End of season Lødingen

Oslo Motorshow

Dessuten har en del av medlemmene deltatt på cruising i nærområdet og Nafta på Tømmerelv

Styret takker for seg etter 2 utfordrende år med mange avlysninger av aktiviteter grunnet koronapandemien.

Godkjent

 

-Valg av nytt styre 2022/2023

President Geir Larsen – enstemmig valgt

Visepresident Ingvild Anita Gundersen – enstemmig valgt

Kasserer Bjørn Taraldsen – enstemmig valgt

Sekretær Ragnhild Lund – ikke på valg

1.styremedlem Siv Bente Paulsen – enstemmig valgt

2.styremedlem Bjørn Pedersen – ikke på valg

1.vara Ingar Brandhaug – enstemmig valgt

2.vara Gudrun Falch – ikke på valg

 

Valgkomite:

Gunnar Iversen – enstemmig valgt

Gunn-Alice Sandeggen – ikke på valg

 

 

 

 

Treffprogram

Treffprogram Vet du om noe treff som bør komme på lista for 2021? meld inn til oss så skal vi få det ut her..

Facebook-profil

Count per Day

  • 22Visninger i dag: