Nyheter fra Styret!

Nyhetsbrev:
Har du noe å bidra med til denne nettsiden?
Send til oss på epost

Melde deg inn i ACC Målselv?
Send oss ei melding

Se aktivitetskalender

Amcarklubber

Slideshow

Innkalling medlems møte og årsmøte 27 februar 2022

Styret i ACC Målselv innkaller herved til medlemsmøte med påfølgende årsmøte den 27 februar kl.13.

Sted: Hugo’s Pub Finnsnes kl.13.00

Saker medlemsmøte:

Klubb klær.

Aktiviteter i 2022.

Innkommende saker.

 

Saker årsmøte:

Godkjenning av innkalling

Valg av møteleder og referent

Valg av 2 til å underskrive protokollen

Økonomi

Årsmelding

Valg av nytt styre

 

FRIST FOR Å MELDE INN SAKER TIL TIL MEDLEMSMØTET: 13 FEBRUAR 2022.  Saker meldes inn på mail til ing-aage@online.no

Treffprogram

Treffprogram Vet du om noe treff som bør komme på lista for 2021? meld inn til oss så skal vi få det ut her..

Facebook-profil

Count per Day

  • 22Visninger i dag: