Nyheter fra Styret!

Nyhetsbrev:
Har du noe å bidra med til denne nettsiden?
Send til oss på epost

Melde deg inn i ACC Målselv?
Send oss ei melding

Se aktivitetskalender

Amcarklubber

Slideshow

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 13. NOVEMBER, SØRREISA HOTELL

Tilstede: 14 medlemmer

 

Julebord

Julebord 26/11-22, Fjellkysten. Vi møtes i foajèen kl 1700, velkomstdrink kl 1930 og julebord kl 2000.

Egenandel kr 500,- pr medlem betales inn til konto 4705 04 02750 eller vipps 766710 innen 16/11. Husk å merke betaling med navn

Frist for endelig bestilling av rom/ julebord er ca 10 dager før.

Fullstendig informasjon er sendt ut til de som har meldt seg på.

 

Evaluering av våre arrangement

Vårmønstring – bra oppmøte, kun for amerikanske biler

Motordag – bra oppmøte, hotellet stod for *servering*

End of season – Finnsnes, dårlig oppmøte av medlemmer i forkant av arrangementet selv om det kom flere etter hvert, noen medlemmer gjør mer enn andre, skjevfordeling av arbeidsbyrde,

Innspill fra Hugo – få pop-up-telt fra han som er brukt en gang – avklares nærmere i styret.

Frivillige turer til Tømmerelv – fungert bra, men vi bør klare å holde fartsgrensen!

Kaffe-treff, kl 1400 første lørdag hver mnd på O Learys, Bardufoss, 7 fremmøtte i oktober og 5 i november.

Bra oppmøte av medlemmer på Nord-Norgetreffet i Ballangen

I fbm markedsføring vil vi prøve å få tak i ulikt materiell som kan selges på bl a vårmønstring

 

Arrangement 2023

Vårmønstring og end of season – satse kun på amerikanske biler

Motordag i Sørreisa, hotellet har servering, åpent for alt av motor, annonsere det bredere, 2. søndag i juni, 110623

4. juli-arrangement, møter Tromsø amcar på Tømmerelv

Vårmønstring 200523

End of season 160923

 

Årsmøte 080123 kl 1500 på Sørreisa hotell.

Avholdes selv om regnskapet ikke er ferdig revidert. Årsmøtet avholdes med forbehold om godkjent og revidert regnskap. Dersom det kreves avholdes det medlemsmøte etter at regnskapet er revidert.

Det blir gitt informasjon til valgkomitèen ang hvem som er på valg (president, sekretær, styremedlem, vara og en til valgkomitèen)

Medlemmene informeres om årsmøte via sms, hjemmeside og facebook.

 

Ingvild orienterer fra Nord-Norsk fellesforum

Ingvild og Åsmund representerte klubben på møte i Tromsø.

Narvik Amcar arrangerte treff i Ballangen, alt av matsalg var satt ut til Ballangen camping. Klubben var meget godt fornøyd med arrangementet.

Treff i framtiden

- dagstreff

- bytreff, der alt skjer inne i en by

 

Nord-Norgetreff i 2023 blir på Stokmarknes (18-20/8-23)

Nord-Norsk fellesforum 2023 blir i Bodø, arr både på teams og fysisk

Tromsø ønsker å ha Nord-Norgetreff i 2024

ACC MÅLSELV ønsker å ha Nord-Norgetreff i 2025

Harstad am car arr lørdagskafè, på klubbhuset i Kilbotn

Uformelle treff og møter

Dommerkurs i forbindelse med bedømming av biler på Nord-Norgetreff? Tromsø sjekker om det er mulig å få dommerkurs her i området

 

Ingvild/Hugo orienterer fra Oslo Motorshow

En del av våre medlemmer var der, totalt var det 53000 besøkende

 

Hugo orienterer fra Amcar

Arrangeres i april mnd hvert år.

Am car ivent – arrangerer turer

Turer ligger ute på amcar.no, 6 ulike turer, 2023

 

 

Treffprogram

Treffprogram Vet du om noe treff som bør komme på lista for 2021? meld inn til oss så skal vi få det ut her..

Facebook-profil

Count per Day

  • 13Visninger i dag: