Nyheter fra Styret!

Nyhetsbrev:
Har du noe å bidra med til denne nettsiden?
Send til oss på epost

Melde deg inn i ACC Målselv?
Send oss ei melding

Se aktivitetskalender

Amcarklubber

Amcars fra instagram

Tag ditt instagrambilde med #accmaalselv for å få bilde her.

Årsmøte og medlems møte 17 mars 2019

17 mars avholder vi årsmøte med medlemsmøte rett etter, på Bardufosstun, fra klokken 13.00 til ca.15.00

Årsmøte

 • Godkjenning av innkalling.

 • Valg av ordstyrer og referent.

 • Valg av to til å skrive under på protokollen.

 • Årsberetning

 • Regnskap 2018 og økonomi 2019.

 • Valg av styret.

   

 

Medlemsmøte

 • Referat nordnorsk fellesforum
 • Referat ADRA
 • Terminliste treff sesongen 2019
 • Vårmønstring.
 • Nasjonal Motordag.
 • Cruise Nights
 • Høsttreff
 • Evt annet

 

Er det noen så har saker så dem ønsker ta opp, så ta kontakt med sekretær Gunn Alice Sandeggen 48174656 mail:gu-a-s@online.no eller accmalselv@outlook.com

Bardufosstun har Søndagsbuffet  Kr 259,- pr. pers (fra kl. 1400 – kl. 1800)

 

 

Treffprogram 2018

Facebook-profil

Count per Day

 • 50Visninger i dag: