Nyheter fra Styret!

Nyhetsbrev:
Har du noe å bidra med til denne nettsiden?
Send til oss på epost

Melde deg inn i ACC Målselv?
Send oss ei melding

Se aktivitetskalender

Amcarklubber

Amcars fra instagram

Tag ditt instagrambilde med #accmaalselv for å få bilde her.

Årsmøte og medlemsmøte søndag 25 februar kl.1800

Møtet finner sted på Kramvigbrygga i Sørreisa, den 25 februar kl.18.00 og utover.

Er det noen så ønsker å bli medlem er dem hjertelig velkommen, men det er kun dem så har betalt kontingent for 2017 som har stemmerett i saker som taes opp på årsmøtet. Prisen for medlemskap er 200 kr pr person eller 500 kr for familie

Saker som skal opp på årsmøtet er bla.valg av nye representanter i styret. Er det noen som har lyst å sitte skal de ta kontakt med valgkomiteen som består av Aud Gåre Pedersen (tlf. 93058147) og Per Morten Hansen (tlf. 92231307).

Saker til årsmøtet:

 • Godkjenning av innkalling.

 • Valg av ordstyrer og referent.

 • Valg av to til å skrive under på protokollen.

 • Årsberetning

 • Regnskap 2017 og økonomi 2018.

 • Valg av styret.

 

På medlemsmøtet skal følgende saker opp:

 • Arena Elvenes. Siste info.

 • Terminliste treff sesongen 2018

 • Vårmønstring 26 mai.

 • Nasjonal Motordag  (flyttet nasjonalt til 10 juni)

 • Midtsommertreff 22-24 juni.

 • Høstmønstring/End of Season 15 september.

 • Evt annet

Er det noen så har saker så dem ønsker ta opp, så ta kontakt med sekretær Gunn Alice Sandeggen 48174656 mail: gu-a-s@online.no eller accmalselv@outlook.com

 

Det nye styret for 2018 er i dag 25 feb:

President: Marita Johnsen

Visepresident: Stian Edvartsen

1.styremedlem Rune Løvås

2.styremedlem Bjørn Pedersen

1.vara Bjørnar Prytz

2.vara Kjell Magne Bjørkelng

Valg kommitee: Gudrun Falck og Per Morten Hansen

 

Treffprogram 2018

Facebook-profil

Count per Day

 • 0Visninger i dag: